อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ฟอร์ติเน็ต เผยการคาดการณ์ภัยคุกคามรับปี 2023

อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ฟอร์ติเน็ต ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจร เผยผลการคาดการณ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์จากฟอร์ติการ์ด แล็บ (FortiGuard Labs) ทีมงานศึกษาและวิจัยภัยคุกคามไซเบอร์ระดับโลก