แป้งของใคร?ป.ป.ส.ยึดผงขาวซุกตาชั่ง 18 โลตั้งแต่ 1 ม.ค. ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา สามารถจับกุมตัวสิ่งเสพติดรวมค่าถึง4,000 ล้านบาท

คาบริษัทขนส่ง พบซุกในตาชั่ง เตรียมส่งออกประเทศออสเตรเลีย ด้านเลขาฯ ป.ป.ส. ระบุ ที่ผ่านมามักซุกเครื่องยนต์ เครื่องทำเบเกอรี่ และหมอนยางพารา 16 มีนาคม 2566 14:03 น. อาชญากรรม เมื่อวันที่ 16 มี.ค. นายวิชัย ไชยมงคล