อาชญากรรมออนไลน์ หมายถึง

อาชญากรรมออนไลน์ ยุคนี้เป็นยุคของโลกดิจิตัลหรือโลกออนไลน์ ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆเช็คประวัติอาชญากรรม ออนไลน์ ทำให้เราทันข่าวสาร แบ่งปันความรู้ ข้อมูล และยังทำให้การเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น แต่ขณะเดียวกันโลกออนไลน์ก็นำมาซึ่ง อาชญากรรมออนไลน์ หรือ อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cybercrime)อาชญากรรมออนไลน์ของเหล่ามิจฉาชีพได้ใช้เช็คประวัติอาชญากรรม ออนไลน์