สังคมศาสตร์ กิจกรรม CMRU HUSOC AMBASSADOR “มนุษย์สัมพันธ์ชาติพันธุ์ราชภัฏ”

สังคมศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์   สังคมศาสตร์ ทํางานอะไร   สังคมศาสตร์ มศว   สังคมศาสตร์คือ   คณะสังคมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร   คณะสังคมศาสตร์ pantip   สังคมศาสตร์ มีอะไรบ้าง   คณะสังคมศาสตร์ มก

 

 

สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม CMRU HUSOC AMBASSADOR “มนุษย์สัมพันธ์ชาติพันธุ์ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม CMRU HUSOC AMBASSADOR “มนุษย์สัมพันธ์ ชาติพันธุ์ราชภัฏ” ภายใต้โครงการพัฒนาทูตกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่

 

สังคมศาสตร์ 

 

สังคมศาสตร์ ทํางานอะไร

ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านต่างๆ สังคมศาสตร์ ทํางานอะไร และค้นหานักศึกษาที่มีบุคลิกภาพที่ดี ไหวพริบดี มีความสามารถ และกล้าแสดงออก เป็นตัวแทนของทูตกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สังคมศาสตร์ มศว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะ และไปคัดเลือกต่อในระดับมหาวิทยาลัย สังคมศาสตร์ มศว ตลอดจนส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีความหลากหลายในจังหวัดเชียงใหม่และในภาคเหนือ โดยมีนักศึกษาร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 2,100 คน

 

สังคมศาสตร์ 

 

สังคมศาสตร์คือ

แบ่งกิจกรรมประเภทการประกวด ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเดือน สังคมศาสตร์คือ ประเภทดาว และประเภทดาวจรัสแสง ผลการประกวด CMRU HU.Soc.Embassador ประเภทเดือนได้แก่

คณะสังคมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร

B01 นายวชิรวิทย์ ยอดสาร (การพัฒนาชุมชน) ประเภทดาว คณะสังคมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร ได้แก่ G09 น.ส.ทอแสง บัวเทพ (ศิลปะการแสดง) ประเภทดาวจรัสแสง ได้แก่ T02 นายศุภกร แซ่โกว (ภาษาอังกฤษ) รองอันดับ 1 ประเภทเดือน  ได้แก่ B10 นายกิติพงศ์ จันทร์แก้ว (การท่องเที่ยว) ประเภทดาว ได้แก่ G06 น.ส.ศริญญา ประดาจิตร (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) คณะสังคมศาสตร์ pantip ประเภทดาวจรัสแสง T03

 

สังคมศาสตร์ 

 

คณะสังคมศาสตร์ pantip

ได้แก่ นายกิตติพัฒน์ นุชบุญเลิศ (ศิลปะการแสดง) สังคมศาสตร์ มีอะไรบ้าง และรองอันดับที่ 2 ประเภทเดือน ได้แก่ B03 นายวีรภัทร จำปาศิริ (ภาษาจีน) ประเภทดาว ได้แก่ G03 น.ส.วิชญาดา ศรีธนะ (ภาษาจีน) และ ประเภทดาวจรัสแสง คณะสังคมศาสตร์ มก ได้แก่ T04 นายพัทธพล พันอาจ (การท่องเที่ยว) สังคมศาสตร์

 

 

ขอบคุณเครดิต  chiangmainews.co.th

ข่าวแนะนำ