กระทรวงแรงงาน เช็กเลย กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนไทย ฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี รับเงินกลับบ้าน 1.5 แสนบาท 21-25พ.ย.

กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานต่างประเทศ  กระทรวงแรงงาน ดินแดง  กระทรวงแรงงาน กรุงเทพ  กระทรวงแรงงาน สมัครงาน  กรมแรงงานจัดหางาน  กระทรวงแรงงานต่างด้าว  กระทรวงแรงงาน ที่อยู่  กระทรวงแรงงาน ภาษาอังกฤษ

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงาน เปิดรับแรงงานไทยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 ครั้งที่ 1 สมัครผ่านทางออนไลน์ไม่มีค่าใช้จ่าย ฝึกจบรับเงินสนับสนุนประกอบอาชีพกว่า 1.5 แสนบาท เช็คคุณสมบัติ เงื่อนไขทั้งหมดได้ที่นี่กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย กระทรวงแรงงานต่างประเทศไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 ครั้งที่ 1 (เพศชาย) มีระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานฯ สูงสุด 3 ปี หรือ 36 เดือนกระทรวงแรงงาน ดินแดง ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 นี้

กระทรวงแรงงานต่างประเทศ

กระทรวงแรงงานต่างประเทศ

ทั้งนี้ สำหรับการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งงานผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคประเภทอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง อาทิงานหล่อกลึงโลหะงานปั๊มขึ้นรูปโลหะงานเชื่อมงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์งานบำรุงรักษาเครื่องจักรงานพ่นสีงานหลอมพลาสติกงานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์งานแปรรูปอาหารกระทรวงแรงงาน สมัครงาน เป็นต้นโดยจะคัดเลือกด้วยวิธีสอบภาคความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ด้านช่าง และความรู้ความสามารถกระทรวงแรงงาน กรุงเทพ 

กระทรวงแรงงาน ดินแดง

กระทรวงแรงงาน ดินแดง

โดยจะคัดเลือกด้วยวิธีสอบภาคความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ด้านช่าง และความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ เพื่อทดสอบทัศนคติ บุคลิกภาพ การปรับตัว และวุฒิภาวะทางอารมณ์ กรณีผ่านการอบรมและได้รับคัดเลือกจากนายจ้างเดือนแรกได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน หรือประมาณ 20,358 บาท และค่าที่พัก ค่าน้ำ-ค่าไฟ ฟรีเดือนที่ 2 – เดือนที่ 36จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนดฝึกครบตามกำหนดกรมแรงงานจัดหางาน

กระทรวงแรงงาน กรุงเทพ

กระทรวงแรงงาน กรุงเทพ

ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 152,685 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.thลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน และตรวจสอบสถานะการสมัคร ในหัวข้อ “ดูรายการสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง” หรือตรวจสอบที่ E-Mail ของตนเอง กระทรวงแรงงานต่างด้าว

กระทรวงแรงงาน สมัครงาน

กระทรวงแรงงาน สมัครงาน

ณ ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น 4 เดือน และเดินทางไปฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่นอีก 1 เดือนในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ทางเว็บไซต์ กรมการจัดหางานหรือ เว็บไซต์ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และเพจ facebook : IMthailandพศชายอายุ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชาความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์กระทรวงแรงงาน ที่อยู่ 

กรมแรงงานจัดหางาน

กรมแรงงานจัดหางาน

พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารไม่มีรอยสักหรือความผิดปกติทางร่างกาย ไม่มีความประพฤติเสียหายไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Intern”ไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นสายตาปกติ ไม่บอดสี กระทรวงแรงงาน ภาษาอังกฤษไม่เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและระหว่างการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นได้กระทรวงแรงงาน

 

เครติด thebangkokinsight

 

ข่าวแนนำ